Klubb

Vad är Simracingsällskapet?

Simracingsällskapet, SRS, är den i dagsläget enda SBF-godkända motorklubben med behörighet för att bedriva tävlingar i Virtuell Bilsport.

Vem ligger bakom?

Bakom Simracingsällskapet ligger utskottet för Virtuell Bilsport samt några som ligger bakom VGP.se. Styrelsen för Simracingsällskapet ser ut som följande:

Ordförande – Niklas Falk

Vice Ordförande – Eric Stranne

Revisor – Felicia Grundtman

Valberedning – Felicia Grundtman & Alex Jönsson

Varför har detta gjorts?

Målet med utskottet för Virtuell Bilsport och VGP.se är att stärka sporten Virtuell Bilsport, simracing, i Sverige och världen. För att få tävla under SBF måste man ha licens vilket samtliga sportgrenar utom Virtuell Bilsport har. Utskottet har beslutat att jobba mot att på sikt införa en licens för grenen vilket är en lång process med många saker som skall uppfyllas innan. För att få licens måste man först vara medlem i en SBF-ansluten klubb vilket SRS är. Att inneha medlemskap i Simracingsällskapet (eller vilken annan SBF-ansluten klubb som helst) kommer i framtiden behövas för att kunna ta licens för Virtuell Bilsport. Att införa krav på medlemskap i SBF-ansluten klubb för att få delta i tävlingar under Virtuell Bilsport och VGP är därmed ett första steg.

Varför finns det en medlemsavgift?

För att ha en klubb under SBF betalar man en medlemsavgift till förbundet, samt att det tillkommer en uppstartsavgift för att starta upp en klubb. Då alla utgifter för klubben handlar om ett antal tusenlappar per år har vi infört en medlemsavgift i klubben för att täcka de utgifter klubben har för att inte gå back. Ifall inkomsterna från alla medlemmars medlemsavgifter överstiger de kostnader som klubben har kommer 100% av allt överskott gå tillbaka till medlemmarna och VGP.se på ett sätt eller annat i form av exempelvis pokaler eller liknande.

Vad kommer jag tjäna på att vara med i SRS?

Att SRS jobbar nära SBF gör att vi har många bra trådar att dra i när det gäller sponsorer som vill vara med och hjälpa Virtuell Bilsport att växa. SRS och VGP jobbar för att växa på flera sätt; antalet deltagare, antalet tävlingar, antalet tittare/följare, mm. Vi jobbar aktivt nära exempelvis SBF Plays huvudsponsor Skruvat.se som har gått in och sponsrat serier under VGP tidigare. Detta är en länk som kan komma att gynna hela VGP framåt i tiden.

Förutom detta kommer du vara del av utvecklingen av svensk simracing som vi jobbar väldigt mycket för och har stora planer för.

Jag är redan medlem i en SBF-ansluten klubb. Måste jag även vara med i SRS för att tävla i VGP?

Nej. Så länge du kan styrka att du är medlem i en SBF-ansluten klubb spelar det ingen roll vilken klubb detta är.